جمع آوری کتابهای مفید برای دانش آموزان نیازمند

با توجه به تغییر نظام آموزشی و همچنین تغییر کتابهای درسی، کتابهای کمک آموزشی ای که در مراکز مختلف نگهداری از کودکان نیازمند و همچنین در مدارس یا کتابخانه ها وجود داشت دیگر قابل استفاده نیستند. در نتیجه ستاک از همه ی کسانی که کتابها و جزوه های کمک آموزشی نظام جدید دارند که دیگر به آنها نیازی ندارند درخواست میکند در صورت تمایل این کتابها را در اختیار ستاک قرار دهند تا پس از دسته بندی به دست نیازمندان رسانده شوند.

در صورت تمایل هم میتوانید کتابها را پس از هماهنگی برای ما به آدرس دفتر ستاک بفرستید و هم میتوانید آدرس و شماره تماس خود را به ما بدهید تا برای گرفتن آنها با شما هماهنگ کنیم.

شماره های تماس برای این طرح:

09101821378

09101451378

شماره دفتر ستاک:

02166936323

پاسخ دهید

فیلدهای اجباری مشخص شده است.*