موسسه توانمدسازی کودکان ستاک امید کودک

موسسه توانمندسازی کودکان «ستاک امید کودک» یک سازمان غیردولتی مردم‌نهاد است که در موضوع آسیب‌های اجتماعی و با همراهی بیش از ۱۷۰ نفر از داوطلبان جوان، در زمینه ارائه خدمات به کودکان بی‌سرپرست، بد‌سرپرست، کودکان کار و کودکان نیازمندِ حمایت، فعالیت می‌کند و برنامه‌هایی برای توانمندسازی اجتماعی، شغلی، آموزش و سلامت فرزندان تحت پوشش طراحی و اجرا کرده است.

5 مراکز مورد حمایت
826 کودکان مورد حمایت
179 داوطلبان
3 محله های مورد حمایت